Home/BLOG/Kiedy należy nam się samochód zastępczy z OC?

Kiedy należy nam się samochód zastępczy z OC?

Prawo do korzystania z samochodu zastępczego przysługuje nam w ramach ubezpieczenia OC sprawcy kolizji. Taki wynajem jest możliwy przy szkodzie częściowej oraz całkowitej, choć czas wypożyczenia w obydwu przypadkach będzie różny. Jak wygląda to w praktyce?

Kiedy przysługuje nam auto zastępcze z OC sprawcy?

Auto zastępcze z OC sprawcy przysługuje nam wówczas, gdy braliśmy udział w kolizji drogowej albo wypadku. Sam zwrot kosztów za jego wynajęcie ma natomiast miejsce wtedy, gdy nie mamy możliwości używania naszego prywatnego pojazdu tak, jak miało to miejsce przed szkodą, nie możemy więc zaspokajać bieżących potrzeb, np. dojazdu do pracy. Musi być więc ekonomiczne uzasadnienie jego wynajmu (wykluczone korzystanie sporadyczne). Auto zastępcze nie przysługuje również wtedy, gdy posiadamy drugi samochód, który może zastąpić nam uszkodzony. Wyjątkiem jest jednak sytuacja, gdy korzystanie z niego nie będzie kolidowało z obowiązkami innego członka rodziny, również wykorzystującego pojazd do swych celów.

Czas korzystania z auta zastępczego z OC

Czas korzystania różnić się będzie w zależności od szkody:

  • szkoda częściowa – auto zastępcze z OC sprawcy udostępniane jest na cały czas, w jakim odbywać się będzie naprawa,
  • szkoda całkowita – auto zastępcze z OC sprawcy udostępniane jest aż do momentu nabycia nowego samochodu. Jeśli po uzyskaniu pieniędzy od ubezpieczyciela nie możemy od razu zakupić nowego, wówczas firma jest zobowiązana w dalszym ciągu do ponoszenia kosztów za wynajem auta z tytułu OC.

Jak wybrać samochód zastępczy z OC?

Kierowca nie ma pełnej dowolności wyboru, samochód zastępczy powinien być bowiem tej samej klasy co pojazd uszkodzony. Jeśli mamy taką możliwość, warto także wybrać pojazd zbliżony rocznikiem, wówczas ubezpieczyciel nie będzie miał podstaw, by zakwestionować naszą decyzję i nie wypłacić należności za okres wynajmu.

Nawet wskutek uczestnictwa w kolizji drogowej nie musimy obawiać się braku środka transportu na czas przeprowadzenia naprawy lub zakupu nowego. Pojazd wedle prawa ma bowiem obowiązek zapewnić nam ubezpieczyciel.